Meyvaert is Belgisch marktleider ontwik- keling brandveilige glazen constructies

Meyvaert Fire Protection

Meyvaert Fire Protection is gespecialiseerd in de realisatie van brandcompartimentering met glas. Het gebruik van glas in een gebouw laat toe een comfortabel, veilig en natuurlijk binnenklimaat te scheppen. Meyvaert Fire Protection realiseert transparante constructies die het daglicht maximaal laten binnentreden in een gebouw, ook al moet er gecompartimenteerd worden tegen brand.

Fire resistant